شورای مرکزی


شورای مرکزی
شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

انتخاب شورای مرکزی :
اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.
تبصره 1- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.
تبصره2- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
تبصره 3- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

وظایف شورای مرکزی:
1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه
3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته
4. پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی 
5. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه
6. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

 

نام و نام خانوادگی

مقطع

رشته

شماره تماس

مرضیه عاشوری

کارشناسی

علوم تغذیه

09336068266

نرجس بیلوئی

کارشناسی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

09051883247

فرزانه رضایی

دکتری حرفه ای

پزشکی

09172351872

فروغ حیدربیگی

کارشناسی

مامایی

09172508926

معصومه شیروانی

کارشناسی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

09164935739

نرگس بصیریان

کارشناسی ارشد

هماتولوژی

09369895096

صبا حسین زاده

دکتری حرفه ای

دندانپزشکی

09170175087

محمد قائدی

دکتری حرفه ای

پزشکی

09358330309

امیررضا جوکار

دکتری حرفه ای

پزشکی

09370476981

محمدرضا گله گیریان

کارشناسی

پرستاری

09036972748

رضا ملاکی

کارشناسی ارشد

HSE

09170150914

امیرحسین خرم آبادی

دکتری حرفه ای

پزشکی

09017703246

محمود امینی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

09175909709

گلبرگ مهدی زاده

دکتری حرفه ای

پزشکی

09177796495

محمد مهدی خالقی

کارشناسی

علوم تغذیه

09174737685

مرضیه عزیزی

کارشناسی

پرستاری

09017463053

 


چارت سازمانی شورای مرکزی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >