کارگاه تئوری و عملی کاربرد مطالعات مورفولوژیک و ارزیابی های فلوسیتومتریک در افتراق بدخیمی های خونی و پژوهش های مرتبط

7 اسفند 1402

💠 کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با همکاری گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی، برگزار می‌کند.

📌 کارگاه تئوری و عملی کاربرد مطالعات مورفولوژیک و ارزیابی های فلوسیتومتریک در افتراق بدخیمی های خونی و پژوهش های مرتبط

⚜️ مدرس: دکتر علی موذنی (PhD هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون)

📍 مکان: آزمایشگاه هماتولوژی، دانشکده پیراپزشکی

📆 تاریخ: هفتم و نهم اسفند

⏰ ساعت: ۱۲ الی ۱۶

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.