نشست کاشتن برای آینده 🔸موضوع :اثربخشی پژوهش Impact

24 خرداد 1401

🌱چهارمین نشست کاشتن برای آینده

🔸موضوع :اثربخشی پژوهش Impact

🗓️تاریخ برگزاری: 25 خرداد ماه
🕙ساعت: 10 تا 12

🔗لینک حضور در وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/nimad/sff

🔸اعضای پنل:
📌دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست پزشکی          📌دکتر شقایق حق جوی جوانمرد رئیس مرکز توسعه، ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
📌دکتر بهروز رسولی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایران داک)
📌 دکتر بهاره یزدی زاده مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

yun.ir/bn229

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.