مدرسه زمستانه آمار و SPSS

22 بهمن 1400

📣 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند
مدرسه زمستانه آمار و SPSS

📆تاریخ برگزاری: 27 تا 29 بهمن ماه

🕗 ساعت 8 تا 12

🌐 اطلاعات بیشتر:

Telegram:
 @stat_ws_tmumed

Whatsapp:
09189982568

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.