کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

11 بهمن 1400

📣 کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

📆 یکشنبه 24 بهمن ماه 1400
🕧 ساعت 10 تا 12

🌐 لینک ثبت نام:
Https://centlib.bpums.ac.ir/fa/dynamicform-303.htm

🌐 لینک شرکت در کارگاه:
Https://vclass.bpums.ac.ir/ch/drt

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.