کارگاه جایگزین های کار با حیوانات آزمایشگاهی، نگاهی به وضعیت موجود و افق های پیش رو

9 بهمن 1400

کارگاه: جایگزین های کار با حیوانات آزمایشگاهی، نگاهی به وضعیت موجود و افق های پیش رو

مدرس: جناب آقای دکتر سیاوش احمدی نوربخش

پنجشنبه 14 بهمن ماه
ساعت 10 تا 13

در لینک زیر:
http://webinar.sums.ac.ir/vcr2

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.