اولین جشنواره ملی ایده های اشتغالزا و کارآفرینی

2 بهمن 1400

اولین جشنواره ملی ایده های اشتغالزا و کارآفرینی

📆فرصت ارسال ایده ها:
1400/10/20 لغایت 1400/11/10

🌐سایت جشنواره:
www.karafarinanbartar.ir
www.karafarinanbartar.mcls.gov.ir

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.