اولین جشنواره ملی ایده های اشتغال زا و کارآفرینی

25 دی 1400

📣 اولین جشنواره ملی ایده های اشغالزا و کارآفرینی

📆 فرصت ارسال ایده ها:
20/10/1400 لغایت 1400/11/10

🌐اطلاعات بیشتر:
Karafarinanbartar.ir

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.