ثبت نام کارگاه پروپوزال

پژوهشگر ارجمند؛ جهت ثبت نام در "کارگاه پروپوزال نویسی" نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. این کارگاه به همراه کارگاه عملی خواهد بود.

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

رشته تحصیلی *

نام و نام خانوادگی به انگلیسی جهت صدور گواهی *

آیا مایل به شرکت در کارگاه عملی هستید؟

شماره تلفنی که حساب تلگرام بر روی آن دارید

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >