مدرسه


19 شهريور 1402
مدرسه تابستانی مطالعات مروری نظام مند (Systematic Review)

 

21 اسفند 1401
مدرسه زمستانی دانشجویان پزشکی ورودی ۹۸

 

3 اسفند 1401
مدرسه زمستانه مقدمات پژوهش

 

10 دی 1401
اولین و بزرگترین مدرسه کشوری فناوری و کارآفرینی در حوزه نظام سلامت در راستای ۲۴امین کنگره سالیانه 

 

16 آذر 1401
گواهی مدرسه تابستانه مقدمات شروع یک پژوهش علمی

 

12 آذر 1401
مدرسه پاییزه‌ی مقدمات پژوهش

 

21 شهريور 1401
کامل ترین مدرسه پژوهشی + منتورینگ ویژه

 

9 شهريور 1401
مدرسه تابستانه: مقدمات شروع یک پژوهش علمی

 

6 شهريور 1401
مدرسه تابستانه پژوهشی علوم پزشکی نیشابور

 

13 امرداد 1401
مدرسه تابستانه دوره تکمیلی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

26 خرداد 1401
مدرسه جامع توانمندسازی مهارتهای روش تحقیق در علوم پزشکی

 

24 خرداد 1401
مدرسه بهاره دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

6 خرداد 1401
مدرسه بهاره آشنایی با مقدمات پژوهش

 

22 بهمن 1400
مدرسه زمستانه آمار و SPSS

 

15 بهمن 1400
سومین مدرسه پژوهشی زمستانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

8 آذر 1400
ثبت نام مدرسه پیشرفته پژوهش کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی/سال 1401-140

 

19 مهر 1400
ثبت نام مدرسه مقدماتی پژوهش کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی/سال 1401-1400

 
 
 
< >