فراخوان


2 دی 1402
فراخوان جذب شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

 

6 آذر 1402
فراخوان پذیرش ایده های پژوهشی و فناورانه با موضوع هوش مصنوعی در علوم پزشکی

 

1 مهر 1402
فراخوان پژوهشگر برتر بند ک سه ماهه سوم سال 1402

 

22 شهريور 1402
فراخوان شرکت در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

 

19 امرداد 1402
فراخوان پژوهشگر برتر بند ک سه ماهه دوم سال 1402

 

3 خرداد 1402
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1402

 

18 بهمن 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 1401

 

4 دی 1401
فراخوان جایزه البرز ویژه نخبگان

 

3 دی 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 1401

 

20 آذر 1401
فراخوان پذیرش هسته های فناور در حوزه سلامت

 

19 آبان 1401
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سال 1401

 

16 مهر 1401
تمدید فراخوان جذب شورای مرکزی «کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی» دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر

 

14 شهريور 1401
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر مطابق بند "ک" انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 1401

 

7 شهريور 1401
فراخوان جذب شورای مرکزی «کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی» دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر

 

21 امرداد 1401
فراخوان جذب ارائه دهنده sharing experience

 

19 امرداد 1401
فراخوان بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی

 

28 تير 1401
فراخوان ثبت نام داوری ( اساتید ) در تیم داوری بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

 

24 ارديبهشت 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1401

 

24 فروردين 1401
فراخوان جذب پشتیبانی کسب و کارها و ایده های نوآورانه حوزه بهداشت، درمان و سلامت

 

20 بهمن 1400
فراخوان پذیرش امریه سربازی

 

7 دی 1400
فراخوان پذیرش امریه سربازی

 

21 آذر 1400
فراخوان تکمیل ظرفیت ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن

 

3 آذر 1400
فراخوان آذرماه سال ۱۴۰۰ مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

 

26 مهر 1400
فراخوان ششمین هسته مسئله محور طرح شهید احمدی روشن

 

31 شهريور 1400
فراخوان دریافت مقالات مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

 

7 شهريور 1400
فراخوان جذب شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری

 

22 آبان 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر سال1397

 

20 آبان 1393
فراخوان طرح‌هاي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي سال 93

 

20 آبان 1393
فراخوان كانديداتوري در شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

 

28 مهر 1393
فراخوان عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی 94-1393

 

28 مهر 1393
فراخوان ارسال مقاله به لیمر

 
 
 
< >