فراخوان


24 ارديبهشت 1401
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1401

 

24 فروردين 1401
فراخوان جذب پشتیبانی کسب و کارها و ایده های نوآورانه حوزه بهداشت، درمان و سلامت

 

20 بهمن 1400
فراخوان پذیرش امریه سربازی

 

7 دی 1400
فراخوان پذیرش امریه سربازی

 

21 آذر 1400
فراخوان تکمیل ظرفیت ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن

 

3 آذر 1400
فراخوان آذرماه سال ۱۴۰۰ مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

 

26 مهر 1400
فراخوان ششمین هسته مسئله محور طرح شهید احمدی روشن

 

31 شهريور 1400
فراخوان دریافت مقالات مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

 

7 شهريور 1400
فراخوان جذب شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری

 

22 آبان 1397
فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر سال1397

 

20 آبان 1393
فراخوان طرح‌هاي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي سال 93

 

20 آبان 1393
فراخوان كانديداتوري در شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

 

28 مهر 1393
فراخوان عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی 94-1393

 

28 مهر 1393
فراخوان ارسال مقاله به لیمر

 
 
 
< >