علوم_پزشکی


24 خرداد 1401
مجله دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با عنوان Health Science Monitor

 

6 خرداد 1401
کاربرد نانو فناوری در علوم پزشکی

 

26 فروردين 1401
وب سایت رسمی بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

 

11 اسفند 1400
بیست و سومین کنگره ملی سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

 

6 بهمن 1400
هفتمين همايش ساليانه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان

 

29 دی 1400
سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

29 آذر 1400
وبینار " فرآیند ثبت اختراع در ایران"

 

24 آذر 1400
بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 

13 آذر 1400
وبینارهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

8 آذر 1400
ثبت نام مدرسه پیشرفته پژوهش کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی/سال 1401-140

 

3 آذر 1400
فراخوان آذرماه سال ۱۴۰۰ مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

 
 
 
< >