آیین نامه های ریاست جمهوری

1400/8/15 0:0

- خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

- شیوه نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان نخبه و استعدادهای برتر (تسهیلات شهید تهرانی مقدم)

- فراخوان تامین مالی تجهیزات پزشکی دانش بنیان برای خریداران خصوصی و دولتی

- ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص دستورالعمل اجرایی فصل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

- آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

- آیین نامه اعطاء جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی از طریق شرکت های فناور تابعه

- آیین نامه حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاههای بین المللی

- آیین نامه فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان

- آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

- آئین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان

- بسته حمایتی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی از شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

- دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان

- راهنمای ثبت اختراع

-شیوه نامه نحوه ارائه معافیت ای مالیاتی به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در سال مالی 1393

- ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

- قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

- ماده واحده حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر (تسهیلات شهید تهرانی مقدم)

کلمات کلیدی:
آیین_نامه         ریاست_جمهوری         کشوری        
فناوری    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >