کارگروه ها

1400/8/11 0:0

نام کارگروه

دبیر کارگروه

سایر اعضا

آموزش

نرجس بیلوئی

گلبرگ مهدی زاده، مرضیه عاشوری، محمود امینی، محمد قائدی

پژوهش

فرزانه رضایی

محمد مهدی خالقی، نرجس بیلوئی، نرگس بصیریان، محمدرضا گله گیریان، امیرحسین خرم آبادی، امیررضا جوکار

فناوری

فروغ حیدربیگی

صبا حسین زاده، محمد رضا گله گیریان، رضا ملاکی ، امیرحسین خرم آبادی

روابط عمومی

مرضیه عاشوری

مرضیه عزیزی، صبا حسین زاده، معصومه شیروانی، فرزانه رضایی، نرجس بیلوئی، نرگس بصیریان، محمد قائدی، امیررضا جوکار

کلمات کلیدی:
فناوری         کارگروه_فناوری         دیجیتال        
مجازی         کمیته_تحقیقات    

تاریخ بروز رسانی:   24 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >