فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 66

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 1401 1401/11/18
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 1401 1401/10/3
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 1401 1401/6/14
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول سال 1401 1401/2/24
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم سال 1400 1400/11/27
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم سال 1400 1400/8/23
انتخاب پژوهشگربرتر سه ماهه سوم 99 1399/9/8
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 97 1397/10/2
سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 1397/9/8
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال 97 1397/6/28
فراخوان تدریس در کارگاه های کمیته تحقیقات 1397/5/23
مدرسه تابستانه سلول های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی فسا 1397/4/29
اخرین مهلت ارسال چکیده مقالات نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 1397/4/12
مدرسه تابستانه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1397/3/31
فراخوان پذیرش عضو فعال دانشکده پرستاری و مامایی 1397/2/9
فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش 1395/8/19
آدرس صحیح وابستگی سازمانی برای مقالات دانشجویی 1395/5/10
اولین فراخوان طرح‌های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 95 1395/1/24
جدول زمانبندی فعالیت های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1395 1395/1/17
تمدید مهلت چهارمین فراخوان طرح های پژوهشی سال 94 1394/10/19
1234
 
< >